Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSS Четвер, 27.06.2019, 03:45Методична робота

ЗАВДАННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

В РОБОТІ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

 

1.   Удосконалення структури уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня.

 

2.   Впровадження та вдосконалення технологій моніторингу якості освіти через використання кваліметричного підходу щодо комплексного кількісного оцінювання якості викладання  предметів та навчально-виховного процесу.

 

3.   Забезпечення освітніх запитів школярів шляхом впровадження профільного та допрофільного навчання та технологій навчального процесу.

 

4.   Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі обстеження індивідуальних особливостей учнів.

 

5.   Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку дітей через впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання і виховання.

 

6.   Підвищення рівня творчої активності педагогічних кадрів з акцентом на активному застосуванні досягнень науки, передового досвіду, удосконаленні форм і методів виховної роботи, розвитку умінь самостійно аналізувати власну діяльність.
 
 
 

ЗАДАЧІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
  на 2011-2012 н.р.

 1.  Ознайомити педколектив з Програмою Президента України «Україна – для людей», Наказом МОН України від 05.05.2008р. №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», наказом МОН України від 23.06.2010 р. № 627 «Про підготовку  та організований початок 2010-2011 н.р.»,  Листом МОН України від 21.08.10 № 1/9-580 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предметів інваріантної складової навчального плану у 2010 – 2011 навчальному році»

2.  Проаналізувати виконання плану методичної роботи на І етапі роботи над науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку креативної особистості»  і визначити пріоритетні напрямки на І етапі.

3.  Глибоко вивчати зміст галузей Державного стандарту та нормативних документів з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

4.  Впроваджувати педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

5.  Забезпечити методичний супровід стандартизації базової і повної загальної середньої освіти, допрофільного навчання в основній школі, профільного навчання в старшій школі.

6.  Проводити  методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.

7.  Спрямувати роботу шкільних методичних об’єднань та груп на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

8.  Постійно поповнювати та оновлювати знання у напрямі впровадження ІКТ, набутті практичного досвіду інформатизації  в НВП.

9.  Працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження валеологізації та здоров’єзберігаючих технологій навчання.

10.  Активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, яка забезпечує учневі самоосвіту, саморозвиток, самовираження в ході оволодіння знаннями.

11.  Використовувати  в навчальному процесі нові технології продуктивного навчання, інтерактивні техніки, електронні підручники, навчальні посібники та засоби навчання відповідно до рівня розвитку високих технологій, створення умов для використання ресурсів інтернетуспрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.

12.  Створити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, творчих пошуках.

13.  Удосконалювати дидактично-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

14.  Організувати методичну допомогу молодим учителям з боку досвідчених.

15.  Створити умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

16.  Забезпечити якісне проведення атестації вчителів.

Форма входу
гость
03:45
Група: Гости

Логін:
Пароль:


Copyright MyCorp © 2019
каталог сайтів Каталог україномовних сайтів Топ Україна, Рейтинг та каталог українських веб-сайтів Украинский образовательный портал. Каталог репетиторов, тренеров, школ, курсов, клубов, учебных центров, а также игры, форумы, доска объявлений и другое.